News

Học massage thái tại nhà đơn giản

Thái massage Ai cũng có thể làm được Hãy chăm sóc những người thân yêu của bạn bằng một số kỹ thuật cơ bản này

Sosono Spa (massage hue) : not everyone knows it

Inspired by the surrounding plants, Sosono Spa has researched and used the very ordinary annual plants that have long been forgotten. Combining professional massage techniques

GIỚI THIỆU SOSONO SPA (massage Huế)

Lấy cảm hứng từ những cây cỏ xung quanh, Sosono Spa đã nghiên cứu và sử dụng những cây thuốc năm hết sức bình dị

Javanesss massage – massage body

JAVANESS massage : Great body massage➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖💞 Originated from the Indonesian island of Bali. Javaness feels relaxed like she is listening to the waves🍀 The technique

Best massage in hue -Quality makes it all

Massage body with 9 items will meet the increasing needs of customers. We always accompany your health.+ Sosono Singnature + Fusion + Javaness + Ocean

massage body_Quality is the belief

*** Sosono Spa ***– 9 exercises body massage– Herbal foot bath– Unique space– Professional staff. We always accompany your health.+ Sosono Singnature + Fusion +

0964118339